Sztuczne i naturalne

Woda to nieodłączny element życia na naszej planecie. To dzięki niej organizmy żywe mogą się rozwijać. Ale woda ma jeszcze inne znaczenie – gospodarcze. Wokół dużych zbiorników wodnych nierzadko budowane są elektrownie wodne. Rzeka służy do transportu ważnych surowców przyczyniając