Duże czy mniejsze

Woda to niezbędny element naszej planety. To dzięki niej możliwe jest życie na niej. Woda występuje w różnych formach. Chmury unoszące się na niebie to para wodna. Która skądś musiała się wziąć. Na naszej planecie występuje wiele zbiorników wodnych. A niektóre z nich doprawdy zadziwiają swoimi cechami.

Zasadniczo możemy rozróżnić kilka rodzajów zbiorników wodnych. Są to jeziora, rzeki i morza. Pozostają jeszcze oceany, ale to są bardzo duże zbiorniki wodne, na obszarze których można wyodrębnić kilka mniejszych w postaci mórz. Zresztą zbiorniki wodne często są ze sobą połączone, ale po kolei. Jezioro to zamknięty zbiornik wodny. Jest to jakaś określona przestrzeń, jak basen tylko że naturalny. Rzeka to dłuższy odcinek ciągnący się od jakiegoś źródła, którym często jest morze, ale nie zawsze. Rzeka może przypływać przez cały kraj, jak np. Wisła, Nil, Kongo itp. Rzeki często mają swoje źródła w górach. Niekiedy warto udać się na poszukiwanie źródeł rzeki – możemy ujrzeć iście malowniczy krajobraz. Woda wypływająca z gór, która potem ciągnie się dłuższym strumieniem. Same góry mogą zachwycić swoim widokiem – kto był ten wie. A do tego jeszcze ta woda. Co ciekawsze potok wypływający z gór może mieć swoje ujście w postaci wodospadu. A stamtąd może płynąć dalej. Rzeka może również ciągnąć się w ten sposób.

Kolejny rodzaj zbiornika wodnego to morze. Weźmy na przykład Morze Śródziemne znane od czasów starożytnych. Jest to większy zbiornik wodny pomiędzy Europą a Aftyką. Warto zaznaczyć, że jest to zbiornik otwarty. Wprawdzie większa jego część jest otoczona lądem, ale uchodzi do innych zbiorników, w tym Oceanu Atlantyckiego. Morze Śródziemne ma duże znaczenie strategiczne dla regionu i co więcej miało je od zamierzchłych czasów. To wzdłuż niego rozciągało się słynne Imperium Rzymskie. Morze stanowiło część kluczową – to nim pływały różne okręty łącząc ze sobą poszczególne części wielkiego imperium. Pływały nim statki handlowe, bojowe, wycieczkowe i inne.

A gdyby tak morze zamknąć ze wszystkich stron? Ale przecież zbiornik zamknięty nie uchodzący do innych to jezioro. No właśnie. A gdyby powstało jezioro tak ogromne, że nie wiadomo by było jak w zasadzie je określać? Ciekawym przykładem jest tutaj Morze Kaspijskie będące w swej istocie największym jeziorem na świecie. Jest to zbiornik zamknięty, a jednocześnie ogromny, mający znaczenie dla lokalnej gospodarki, znajdują się tam m.in. złoża ropy naftowej.

Wszelkie zbiorniki wodne stanowią nie tylko element naturalnego krajobrazu. Mają one wpływ na lokalne ekosystemy, a nawet na gospodarkę i cywilizację człowieka. Przykładem jest rzeka Nil, która dała początek Egiptowi. Egipt znajduje się na terenie pustynnym. To wylewy tej rzeki pozwalały nawadniać pola uprawne i przyczynić się do powstania tego wspaniałego państwa. A takich przykładów można by było znaleźć więcej. Rzeka oznacza pola uprawne, sieci kanałów nawadniających, a także transport. Nie wspominając o tym, że jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. A nierzadko z rzeką związane są różne legendy.

Jakie by nie były zbiorniki wodne to ważny element naszej planety. Woda to element życiodajny. I faktycznie – pomijając Morze Martwe, w którym nie ma życia z powodu silnego zasolenia, tam gdzie woda tam jest życie. Chodzi tu zarówno o życie w samej wodzie, jak również dookoła niej. I tak oto kwitnie nasza wspaniała planeta.

Dodaj komentarz