Wielkie jezioro w Kazachstanie

Obszar dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich obfituje w przeróżne ciekawostki. Na terenie tym występuje różnorodna roślinność. Dotyczy to także innych zjawisk przyrodniczych, takich jak jeziora. Przyrodników z pewnością zainteresuje jezioro Bałchasz znajdujące się na terenie Kazachstanu. Jest to jedno z największych jezior na świecie. Jego powierzchnia to 16400 km². Natomiast jego zlewnia to 413000 km². Długość tego jeziora to 605 km, natomiast szerokość to 74 km. Średnia głębokość tego jeziora to 6 m. Natomiast maksymalna głębokość to 27 m.

Objętość tego jednego z największych jezior na świecie wynosi 95 km². Wysokość lustra to 340 m n.p.m. Jezioro Bałchasz zasilane jest przez kilka rzek. A są nimi Ili, Aksu, Karatał i Ajaköz. Z tego jeziora nie wypływa żadna rzeka. Jezioro to jest jeziorem bezodpływowym.

Ciekawie się prezentują brzegi tego jeziora. Jego południowy brzeg jest niski i piaszczysty. Północny brzeg wysoki i skalisty. Woda w części zachodniej jest słodka. Natomiast w części wschodniej jest słona. Spowodowane jest to wąskim połączeniem obu części jeziora. Ale nie tylko to. Inne przyczyny takiego zjawiska to silne parowanie związane z położeniem geograficznym oraz położenie rzeki Ili. Rzeka ta powoduje, że słodka woda pochodząca z topniejących górskich śniegów przemieszcza się. A są to ogromne masy wodne. Góry, z których pochodzi śnieżna woda znajdują się w części zachodniej.

Nad brzegiem jeziora znajdują się miejscowości Bałchasz, Saryszagan i Prioziorsk. A ponadto na terenie jeziora występują wyspy – Basarał oraz Tasarał. Miasto Bałchasz jest ośrodkiem eksploatacji miedzi. A w pobliżu jeziora można znaleźć jego obfite złoża.

Wokół jeziora znajdują się pustynie oraz półpustynie. A w dodatku są one porośnięte przęślą Ephedra lematolepsis, bylicami, kauczukodajną chondrillą wysoką, saksaułem czarnym i innymi, rzadkimi gatunkami roślin.

Niewielu ludzi zdaje sobie dzisiaj sprawę, że na tych terenach rozciągała się kraina zwana Siedmiorzeczem. Kraina ta wędrowała od jednej nacji do drugiej. Od Chin do Rosji. A do roku 1920 istniało Siedmiorzeckie wojsko kozackie.

Jezioro Bałchasz znajdujące się na terenie Kazachstanu to interesujące zjawisko. I to z kilku powodów. Jest to jedno z największych jezior na świecie. Jest schronieniem dla wielu ciekawych gatunków roślin i zwierząt. Ma ciekawie ukształtowaną linię brzegową i ogólnie jest co tam zwiedzać. Krajobraz wokół tego jeziora jest bardzo ładny. Stanowi on ciekawostkę przyrodniczą, turystyczną, jak również gospodarczą. W pobliżu jeziora znajdują się bogate złoża miedzi. Jezioro posiada również znaczenie żeglarskie. Jezioro to stanowi granicę historycznej krainy o nazwie Siedmiorzecze. A ta kraina należała raz do Chin, a kiedy indziej do Rosji. W basenie tego jeziora żyje ponad 3 miliony ludzi. Ponadto na obszarze jeziora jest silnie rozwinięte rybołówstwo. Jest ono potrzebne między innymi po to, aby wyżywić lokalną populację. Jezioro to jest atrakcyjne zarówno dla turysty, jak i badacza.

Dodaj komentarz