Wielkie Jezioro Niedźwiedzie

W północno-zachodniej Kanadzie znajduje się ciekawe jezioro. Nazywa się ono Wielkie Jezioro Niedźwiedzie. Mając powierzchnię 31 153 km² jest on jednym z największych jezior na świecie. A dokładniej jest ono ósmym co do wielkości jeziorem świata. Jest to jezioro polodowcowe. Jakich wiele na świecie, a parę z nich występuje na terenie kontynentu amerykańskiego. Wiele jezior powstało w wyniku topienia się lodowca. Lodowiec ten najpierw ciągnął za sobą masy skalne żłobiąc otwory w ziemi. Niekiedy nawet były to całe doliny. A następnie topiąc się wypełnił je wodą. I tak oto powstawały jeziora.

Średnia głębokość tego jeziora 72 m. Natomiast głębokość maksymalna to 446 m. Natomiast wysokość lustra to 156 m n.p.m. Takie zestawienie wysokości lustra oraz maksymalne głębokości powoduje, że jest to kryptodepresja. Taka ciekawostka. Jezioro Niedźwiedzie jest odwadniane przez rzekę Wielka Niedźwiedzia. A rzeka ta jest z kolej dopływem rzeki Mackenzie.

Angielska nazwa Wielkiego Jeziora Niedźwiedziego to the Great Bear Lake. Jezioro to posiada cztery wydłużone ramiona. A są nimi: Dease, Keith, Smith, McVicar. Ramię Dease znajduje się w części północno-wschodniej. Ramie Keith znajduje się w części południowo-zachodniej. Ramię Smith znajduje się w części północnej. Zaś ramię McVicar znajduje się w części południowej. W pobliżu jeziora znajduje się większe miasto. Jest nim Echo Bay. Wielkie Jezioro Niedźwiedzie ma znaczenie w rybołówstwie oraz żegludze.

To jedno z największych jezior na świecie jest przykładem pewnego ciekawego zjawiska. Otóż są na świecie jeziora o wielkich misach wydrążonych w podłożu skalnym. A jak ona powstaje? A za sprawą lądolodu. Ich obecność to dowód na dużą siłę glacjalną na danym terenie. Przykładem może być tarcza kanadyjska. W tym wypadku jedynie zagłębienia, które powstałe w litych skałach lub otoczone są ciągiem morenowym zostają wypełniane przez wodę. I Wielkie Jezioro Niedźwiedzie jest przykładem czegoś takiego.

Pewną ciekawostką może być fakt, że w obszarze Wielkiego Jeziora Niedźwiedziego odkryto złoża uranu. A było to w roku 1930, odkrywcą był Gilbert LaBine. Dawnym obszarem górniczym był Port Radium.

Wielkie Jezioro niedźwiedzie, będące jednym z największych jezior na świecie to interesujące miejsce. I to nie tylko ze względu na swoje rozmiary. Stanowi ciekawy przykład jeziora polodowcowego. Wielkie rozmiary i inne zalety tworzą z niego miejsce unikalne. Kilka ramion oraz oraz interesująca linia brzegowa. Ponadto w tym obszarze wykryto złoża uranu. Na terenie tym kwitło również górnictwo. Ponadto znajduje się tam wiele miejsc ciekawych obejrzenia. Niedźwiedzia góra nad Wielkim Jeziorem Niedźwiedzim, region o nazwie Deline – godny obejrzenia oraz ruiny Fort Confidence oraz wiele innych atrakcji.

Wielkie Jezioro Niedźwiedzie to swoiste połączenie ciekawego zjawiska historycznego – jezioro polodowcowe z innymi zjawiskami. Takimi jak działalność człowieka przemysłowa i nie tylko oraz pięknym krajobrazem. To jezioro z pewnością stanowi ciekawostkę dla badacza. I nie tylko.

Dodaj komentarz