Sztuczne zbiorniki wodne w Polsce

W Polsce istnieje dużo sztucznych zbiorników, które są ciekawymi obiektami nie tylko pod względem swojej budowy i roli jaką spełniają, ale także często historii. Największym takim obiektem pod względem wielkości jest Jezioro Włocławskie. Rozciąga się ono od Włocławka, w górę rzeki, aż do Płocka. Ma długość 58 kilometrów i pełni różnorodne funkcje. Podstawową jest funkcja retencyjną. Tu zatrzymuje się ewentualna fala powodziowa (tak było w 2010 i 2014 roku). Poza tym na zaporze we Włocławku znajduje się elektrownia wodna. Mamy więc tu także funkcję energetyczną. A na koniec warto wspomnieć o turystycznej. Wokół jeziora jest wiele ciekawych ośrodków wypoczynkowych. Słynne jest także Jezioro Solińskie w województwie podkarpackim. Zbiornik ma powierzchnię 22 kilometrów kwadratowych. Jest największym tego typu jeziorem pod względem pojemności. Przy zbiorniku znajduje się elektrownia wodna, a także wiele zatoczek, które są ujściami licznych strumieni. Plan stworzenia w tym rejonie zbiornika wodnego istniał już przed II wojną światową, jednak to się nie udało. Do projektu powrócono dopiero w latach pięćdziesiątych i żeby go zrealizować zatopiono kilka wsi (które teraz znajdują się na dnie zbiornika). Gotowy obiekt oddany do użytku został pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego budowa trwała aż dziewięć lat. Dziś to doskonałe miejsce do rekreacji. Jest tu kompleks wypoczynkowy i uzdrowiskowy. Stworzone zostały warunki do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i windsurfingu oraz kąpieli w wyznaczonych miejscach. Kolejnym ciekawym sztucznym zbiornikiem jest Jezioro Maltańskie. Znajduje się ono w Poznaniu na brzegu Warty. Ma długość ponad 2 kilometrów, a obwód ponad 5,5 kilometra. Jest największym w Polsce sztucznym zbiornikiem na terenie miasta. Nazwa jeziora wywodzi się od Zakonu Kawalerów Maltańskich, których zakon znajdował się kiedyś właśnie na tych terenach. O zbudowaniu jeziora myślano już przed II wojną światową. Prace rozpoczęły się podczas jej trwania pod nadzorem Niemców, a kontynuowano je po wojnie. Prace nad zbiornikiem ukończono ostatecznie w 1952 roku, niestety przez wiele lat obiekt ten był zaniedbany, dopiero w latach dziewięćdziesiątych oczyszczono zbiornik. Zainicjowano pomysł przygotowania Mistrzostw Świata w Kajakarstwie właśnie w Poznaniu. Plan się udał, zbiornik oczyszczono i odpowiednio przygotowano pod planowane regaty. Teraz jest to idealne i popularne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Dziś władze dbają o ten sztuczny zbiornik w sposób dostateczny, by było to miejsce bardzo modne i chętnie odwiedzane. Przy brzegach jeziora znajduje się wiele interesujących obiektów rekreacyjnych oraz o znaczeniu historycznym i estetycznym. Innym ciekawym obiektem jest także Jezioro Zygmunta Augusta. Ten zbiornik nie jest duży, a znajduje się w województwie podlaskim. Nie jest największy, ale za to jest jednym z najstarszych obiektów tego typu w Polsce. Nie ma tu możliwości kąpieli, jest za to organizowana hodowla karpia. Wspomnieć warto także o Jeziorze Otmuchowskim. Zostało ono stworzone na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Zbiornik ma powierzchnię przewyższającą 20 kilometrów kwadratowych i znajduje się na Nysie Kłodzkiej. W otoczeniu jeziora znajduje się wiele cennych ze względów ekologicznych gatunków zwierząt i roślin. Niedaleko znajduje się Jezioro Nyskie – również sztucznie stworzony zbiornik wodny. Zbudowany został jednak dużo później, bo dopiero w roku 1971. Ma powierzchnię 20 kilometrów kwadratowych. Żeby mogło powstać zalano wsie (choć większą część zajmowały lasy). Na jeziorze znajduje się dziś elektrownia wodna o bardzo dużym znaczeniu dla kraju. Teren zaś samego jeziora oraz jego otoczenia jest chroniony przyrodniczo. Natomiast na Śląsku znajduje się Jezioro Goczałkowickie. Jego zadaniem jest zaopatrywanie w wodę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Spełnia funkcje gospodarcze oraz przeciwpowodziowe, a także turystyczne i rekreacyjne. Tym bardziej, że okolice Jeziora Goczałkowickiego są siedliskiem wielu gatunków ptaków cennych przyrodniczo. Wymienione i opisane powyżej zbiorniki wodne to tylko cześć ciekawych obiektów tego typu znajdujących się w Polsce. Wszystkie one zostały zbudowane z podobnych pobudek: ekonomicznych i gospodarczych. Czasem rekreacyjnych. Wszystkie warto odwiedzić.

Dodaj komentarz