Sztuczne i naturalne

Woda to nieodłączny element życia na naszej planecie. To dzięki niej organizmy żywe mogą się rozwijać. Ale woda ma jeszcze inne znaczenie – gospodarcze. Wokół dużych zbiorników wodnych nierzadko budowane są elektrownie wodne. Rzeka służy do transportu ważnych surowców przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania przemysłu. Żeby jeszcze tylko dało się tym regulować. Zbiorniki wodne występują w określonych miejscach mając określoną formę i kształt. Mogą one pełnić różne funkcje w gospodarce, ale przecież w określonym przez ich konstrukcje wymiarze. Na szczęście i na to są sposoby.

Ludzkość posiada umiejętność budowy sztucznych zbiorników wodnych. Niekiedy tworzy się je przez budowę tamy na już istniejącym naturalnym zbiorniku wodnym. A to z kolei powoduje budowę sztucznego jeziora. Tama może służyć ochronie przed powodzią, może służyć stworzeniu zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych, a może również służyć zbudowaniu obok elektrowni wodnej. Taki sztuczny zbiornik może również służyć zaopatrywaniu w wodę pobliskich rejonów. Budowa takiej elektrowni przy już istniejącym, znaczącym zbiorniku wodnym posiada wiele zalet. Jest to wykorzystanie energii już istniejącego strumienia i wykorzystanie jej w gospodarce człowieka. Jest to wykorzystanie nadarzającej się sposobności – strumień wodny już jest.

Jeśli mówimy o zbiornikach na potrzeby gospodarki to wspomnijmy o Zaporze Hoovera. To wielka, w chwili wybudowania największa tego typu betonowa zapora na rzece Kolorado w Czarnym Kanionie. Znajduje się ona na granicy stanów Nevada i Arizona. Zapora ta to niegdyś największa elektrownia wodna świata, słynna. Jej maksymalna moc to 2000 MW. Ale obecnie istnieją większe zapory.

Zbiorniki służące do magazynowania wody nazywane są zbiornikami retencyjnymi. Poziom wód różni się w zależności od dopływu ze zlewni oraz potrzeb gospodarczych. A ponieważ poziom wód się waha opracowano również zbiorniki wyrównawcze. Mają one na celu magazynowanie nadmiaru przepływów za zbiorników retencyjnych, aby wyrównać ich poziom i uniknąć wahań przepływów. Istnieją również zbiorniki przepływowe. Ich zadanie to utrzymywanie stałego poziomu napiętrzenia wody. Zbiorniki te nie posiadają zdolności retencyjnych.

Istnieją również zbiorniki przeciwpowodziowe. Są to takie zbiorniki, przez które swobodnie przepływa rzeka. Nadmiar wody jest magazynowany w zbiorniku. A kiedy fala powodziowa przepłynie, zbiornik jest opróżniany.

Przykładem sztucznego zbiornika wodnego jest Zalew Arkadia znajdujący się w Suwałkach. A powstał on w osiemnastym wieku. Zasila go rzeka Czarna Hańcza. Wokół zalewu możemy ujrzeć bujną roślinność. Jest to przykład tego, że sztuczne zbiorniki wodne powstawały od najdawniejszych lat.

Kiedy zbiornik wodny nie spełnia naszych oczekiwań można go trochę zmodyfikować. Można utworzyć sztuczny zbiornik wodny, taki, który będzie spełniał już nasze oczekiwania. Który pomoże nam rozładować nadmiar wody z powodzi, dzięki któremu zasilane będą elektrownie wodny lub dzięki któremu będziemy mieli zapas wody do nawadniania naszych pól.

Dodaj komentarz