Pewne jezioro w Afryce

Afryka to ciekawy i piękny kontynent. Można tam dostrzec przeróżne cuda natury. Sahara, prerie, oryginalne rośliny i zwierzęta. Można tam dostrzec również ogromne jeziora. W istocie – tam występuje kompleks Wielkich Jezior Afrykańskich. A wśród nich jedno z największych jezior na świecie. Mowa tutaj o jeziorze Tanganika. Znajdziemy je w Afryce Wschodniej, w strefie ryftu wschodnioafrykańskiego, w Wielkim Rowie Zachodnim. W każdym razie leży ono na terytorium kilku państw – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Tanzania oraz Zambia. Jest to jezioro tektoniczne.

Jezioro Tanganika zajmuje powierzchnię 34400 km². Jego średnia głębokość to 570 m, natomiast głębokość maksymalna to 1435 m. Wysokość lustra to 773 m nad poziomem morza.

Jezioro Tanganika jest otoczone wysokimi górami. Góry te niekiedy dotykają brzegów jeziora. Brzegi w takich miejscach są skaliste, a często nawet bardzo strome. Szerokość tego jeziora waha się od 20 do 80 km.

To jedno z największych jezior na świecie, jest schronieniem dla wielu ciekawych gatunków zwierząt. W wśród nich wiele gatunków ptactwa wodnego, różnorodne krokodyle, hipopotamy, jak również wiele gatunków ryb. Większość stanowią ryby endemiczne. Pojawiły się one na skutek izolacji zbiornika. Która trwała długo. W każdym razie Jezioro Tanganika obfituje w w wiele gatunków ryb i to gatunków nadających się do konsumpcji. Możliwości połowowe określono w jeziorze na ok 2 miliony ton rocznie. A to nie mało.

Jezioro to ma długą przeszłość. Środkowa część jeziora formowała się 9 do 12 milionów lat temu. Zaś północna część formowała się w okresie 7 do 8 milionów lat temu. Część południowa powstała w wyniku wypiętrzenia zrębu zachodniego obszaru jeziora. Miało to miejsce 2 do 4 milionów lat temu. Skutkowało to utworzeniem się rowu tektonicznego. Zaś jego dno napełniło się wodami, które płynęły z kotliny Uniamwezi.

Pierwszymi odkrywcami byli brytyjscy podróżnicy John Speke i Richard Burton. Odkryli je w roku 1858. Znaleźli je poszukując źródła Nilu. Speke kontynuował poszukiwania i odkrył Jezioro Wiktorii. Następnie David Livingstone przekroczył jezioro. Zauważył on nazwę „Liemba” w południowej części. Słowo to prawdopodobnie pochodzi z języka Fipa. Nazwa ta została nadana niemieckiemu okrętowi z okresu pierwszej wojny światowej.

To jedno z największych jezior na świecie było areną zmagań podczas pierwszej wojny światowej. Niemcy i Alianci toczyli o te jezioro zacięte bitwy, aby uzyskać przewagę nad przeciwnikiem. Podejmowano duży trud, aby móc dostarczyć okręty bojowe do jeziora i wygrać walkę o nie. Ostatecznie walkę o jezioro wygrali Alianci. Umożliwiło im to dokonanie dalszych postępów i w rezultacie uzyskanie przewagi nad wrogiem.

Jezioro Tanganika to jedno z Wielkich Jezior Afrykańskich, będące też jednym z największych jezior na świecie. Jezioro to, będące swoistym cudem natury i schronieniem dla wielu gatunków ryb było świadkiem zaciętych walk w trakcie pierwszej wojny światowej. Walk, które w dużym stopniu przyczyniły się do zwycięstwa Aliantów w tym regionie.

Dodaj komentarz