Natron i Magadi – afrykańskie jeziora sodowe

We Wschodniej Afryce występują skupiska sodowych jezior. Nigdzie na świecie nie spotyka się ich w takiej ilości i o takim bogatym składzie. Soda występuje w glebie i w otoczeniu wulkanów. Wypłukuje ją gorąca woda. Gorące źródła spływają do jezior, niosąc ze sobą wypłukaną sodę. Warstwy sody, zbierającej się w postaci szlamu u brzegów jezior, mogą osiągnąć temperaturę do 65 stopni Celsjusza.

Jeziora – tanzańskie Natron oraz kenijskie Magadi – zawierają największe ilości sody. Należą także do jezior najgłębszych, których woda utrzymuje najwyższe temperatury. Środowisko wokół jezior sprzyja rozwojowi populacji flamingów małych. Wokół Natrona gniazduje 75% procent całej ziemskiej populacji. Miejsce to wybrały na gody. Obserwacja niezwykłych ptaków i ich tańca godowego, przyciąga do Tanzanii wielu turystów.

Wulkaniczne pochodzenie jezior nadaje ich wodom niezwykłą barwę, od czarnej do purpurowej. Różne kolory przybierają również skorupy sody na jeziorach. Białe, różowe lub zielone sprawiają fantastyczne i niecodzienne wrażenie. Wokół rozpościerają się widoki, dla których warto odbyć podróż do Kenii i Tanzanii.

Jezioro Natron otaczają formacje wulkaniczne. Tereny zamieszkiwane są przez koczownicze plemiona Masajów. W pobliżu jeziora wznosi się Ngorongoro, czyli Ol Doinyo Lengai, jedyny na ziemi czynny wulkan karbonatytowy. Wysoki na 2960 metrów, góruje nad okolicą. Masajowie wierzą, że jest siedzibą boga Ngai.

Wokół wulkanu rozpościerają się języki zastygłej lawy. Ma ona białą i żółtą barwę, która nocą staje się czerwona. Wypływająca z wulkanu lawa ma temperaturę dochodzącą do 600 stopni Celsjusza. Ze szczytu wulkanu widać Kilimandżaro i Meru. Krajobraz jezior Natron i Magadi zaliczany jest do cudów świata.

Chronione ptaki

Flamingi małe, charakteryzujące się pięknym różowym ubarwieniem, mają do 105 cm wysokości. Są gatunkiem zagrożonym.

Flamingi są ptakami wędrownymi. Żerują w obszarze Wielkich Rowów Afrykańskich, a miejscem zakładania gniazd i wylęgu młodych ptaków jest rejon jeziora Natron. Jezioro, płytkie i ciepłe, z wieloma niedostępnym wysepkami, stanowi dla tych chronionych ptaków doskonałą ostoję. Badania i liczenie populacji flamingów odbywają się najczęściej z samolotów. Populacja ptactwa uzależniona jest od warunków klimatycznych. Susza i brak pokarmu są przyczyną mniejszego wylęgu flamingów. Przez wysuszone jezioro mogą przedostać się w pobliże gniazd drapieżniki, np. obecne na tym terenie hieny.

Przy wystarczającej ilości opadów, co ma wpływ na poziom wody w jeziorze, gniazd powstaje więcej i lęgnie się duża ilość młodych ptaków. Bezpieczeństwo zapewniają im specyficzne wody Natronu i niedostępność wysepek. Zbyt duża ilość opadów również zagraża godom flamingów i ich gniazdom, którym grozi zmycie z wysepki.

Władze Tanzanii planują industrializację jeziora, co również może mieć negatywny wpływ na przetrwanie ptaków.

Nie przetrwały one nad jeziorem Magadi. Wydobywanie sody amoniakalnej na skalę przemysłową, doprowadziło do zaniku flamingów na tym terenie.

Dodaj komentarz