Morskie Oko

Znaczącą popularnością w Europie cieszy się jezioro Morskie Oko. Często zajmuje ono wysokie pozycje w rankingach wskazujących najpiękniejsze oraz najbardziej wartościowe jeziora Europy, jak i świata.

Morskie Oko jest największym jeziorem znajdującym się w polskim paśmie górskim o nazwieTatry. Położone jest ono w dolinie górskiej na wysokości 1395 m n. p. m.

Uznaje się, że jezioro to ma pochodzenie polodowcowe. Powstało poprzez wydrążenie przez lodowiec misy skalnej, a następnie topnienie lodowca, którego wody zapełniły powstałą dolinę. Wskazuje to również na bardzo długą historię istnienia jeziora.

Różne źródła wskazują, że Morskie Oko było już w XVI wieku bardzo cenionym obszarem. Przez wiele lat jezioro należało do prywatnych właścicieli. Jednakże od 1933 roku ponownie stało się własnością państwa. Obecnie znajduje się na obszarze chronionym.

Powierzchnia lustra wody sięga ok. 35 ha (długość – 862 m, szerokość 568 m). Największy poziom głębokości sięga ok. 51 m.

Wody Morskiego Oka przyjmują lekko zieloną barwę, o średniej przejrzystości, która zapewnia widoczność na ok. 11-14 m. Zauważyć również można oddzielające się warstwy wód, które posiadają odmienne właściwości.

Przeciętnie uważa się, że jezioro pokrywa się warstwą lodu w okresie od listopada do maja. W zależności jednak od specyficznych warunków klimatycznych danej zimy okresy zamarzania jeziora mogą się znacznie różnić. Z badań wynika jednak, że występuje tendencja malejąca wskazująca na coraz mniejsze zlodowacenie jeziora oraz coraz krótsze okresy jego trwania.

Popularna nazwa Morskie Oko pochodzi najprawdopodobniej z niemieckiego tłumaczenia. Dużą popularnością cieszy się jeszcze nazwa używana przez tamtejszych górali, czyli Biały Staw. Jezioro występowało również pod nazwą Rybiego Stawu, ponieważ było jednym z nielicznych, naturalnie zarybionych zbiorników wodnych na obszarze Tatr.

Wody Morskiego Oka zasilane są nieustannie przez dwa potoki górskie (Czarnostawiański Potok, Mnichowy Potok). Okresowo zasila je również kilka innych cieków wodnych.

Fauna i flora Morskiego Oka są bardzo bogate. Na brzegach jeziora rosną liczne kosodrzewiny oraz limby, które wraz z wodami jeziora oraz wysokimi szczytami tworzą niesamowity krajobraz. Występują tutaj również liczne, rzadkie gatunki roślin, np.: odmiany turzyc, bylica skalna, świetlik bezostny, jastrzębiec włosisty.

Fenomenem jest również to, że jest ono jednym z nielicznych jezior tatrzańskich, które są naturalnie zasiedlone przez pstrągi.

Obszar Morskiego Oka jest niezwykle ważny dla turystyki tatrzańskiej, Jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polskich Górach. Cieszy się popularnością wśród turystów z całego świata. Obecnie nad jeziorem istnieje również schronisko, które jest znaczącą dla regionu bazą turystyczną. W zależności od pór roku, warunków atmosferycznych, a nawet od pory dnia zaskakuje swoją zupełną odmiennością oraz oryginalnością krajobrazów. Dlatego też turystyka w tym rejonie nie jest uzależniona od pór roku. Niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Dodaj komentarz