Jezioro Asfaltowe

Jezioro Asfaltowe położone jest na wyspie Trynidad w niedalekiej okolicy miasta La Brea w zachodnich Indiach. Powierzchnię jeziora szacuję się w przybliżeniu na 46 hektarów, a jego głębokość na ok. 10 m.

Uznaje się, że jezioro powstało już 50 milionów lat temu. Rozkładające się resztki organizmów żyjących w wodzie wytworzyły znaczne pokłady węglowodorów, które przedostały się przez skały. W późniejszym okresie ruchy skał oraz warunki atmosferyczne doprowadziły do stwardnienia powierzchni jeziora.

Jezioro zostało odkryte w 1595 roku przez podróżnika z Europy Waltera Raleigha. Początkowo wydobyty asfalt był wykorzystywany do uszczelniania statków. Następnie służył jako skała przemysłowa. W XIX wieku znalazł zastosowanie wykorzystywane również współcześnie, czyli stał się materiałem budulcowym dla nawierzchni dróg. Dzięki dużej odporności stał się najpowszechniejszym materiałem do utwardzania nawierzchni.

Obecnie na powierzchni jeziora tworzą się ciemne płaty twardego asfaltu, w których zbierają się wody opadowe. Płynny asfalt nieustannie pozostaje w ruchy przemieszczając się w pobliże brzegów. W jeziorze zbierają się również liczne gazy, które mogą wywoływać charakterystyczny bulgot.

Jezioro składa się więc z mieszaniny zawierającej w sobie wodę, bitumitny oraz gazy. Wszystko to po połączeniu się tworzy płynną masę, która w niektórych miejscach twardnieje tworząc skorupę z asfaltu.

W wyniku tak specyficznych warunków jeziora trudno mówić tutaj o bogactwie organizmów żywych. Jednakże woda gromadząca się na powierzchni między skorupami asfaltu tworzy ciekawe warunki przyrodnicze. Jest ona dosyć gęsta i mętna, a na obrzeżach porośnięta trawą. Dzięki temu stała się idealnym miejscem do życia dla jednego z rzadkich ptaków, czyli sterniczki maskowej. Niestety trudno go dostrzec, ponieważ przebywa na obrzeżach wody, a nawet zanurza się w niej. Najpopularniejszymi organizmami żyjącymi tutaj są ptaki, występujące w kilku gatunkach. Niekiedy można dostrzec również niewielkie i nieliczne rybki.

Szacuje się, że rezerwy asfaltu wydobywające się z jeziora sięgają ok. 6 mln ton. Wydobycie takiej ilości surowca może trwać jeszcze nawet kilkaset lat. Obserwując jezioro z łatwością można dostrzec proces odnawiania się jego pokładów złóż asfaltu. Po bezpośrednim wydobyciu surowca z danego obszaru na powierzchni jeziora widoczne jest spore wgłębienie. Po kilku tygodniach jezioro powraca do wcześniejszego stanu. Złoża asfaltu zwiększają się i zapełniają powstałe podczas wydobycia ubytki.

Jezioro jest również bogate w zasoby ropy naftowej, która wydobywa się z jego głębin. Nie trudno zauważyć więc jak cennym bogactwem po względem ekonomicznym jest ten zbiornik wodny.

Specyficzna forma jeziora stała się niemałą atrakcją turystyczną. Liczne wycieczki turystyczne kierują się na obszar Jeziora Asfaltowego, chcąc podziwiać wytwarzający się w naturalny sposób asfalt. Rzadkość takiego zjawiska sprawia, że okolica jeziora stała się słynna na cały świat, a pozyskany tam asfalt bardzo cenny.

Dodaj komentarz