Inle

Jezioro Inle leży w paśmie Wzgórz Shan w Birmie na wysokości 880 m n. p. m. Jego powierzchnia nie jest wielka, ponieważ wynosi jedynie 16 km2 (22 km długości i 11 km szerokości).

Pod względem przyrodniczym jezioro to jest niecodziennym bogactwem. Występują tutaj liczne gatunki zwierząt, których nie można spotkać w innym miejscu świata. Wyróżnić można w tej grupie 9 gatunków ryb oraz około 20 gatunków ślimaków.

Pod względem ekologicznym jezioro jest jednak bardzo zanieczyszczone, przez co funkcjonowanie wielu gatunków jest zagrożone.

Jezioro bogate jest również w liczne lilie wodne o raz hiacynty. Rośliny te poprzez swój intensywny zapach tworzą ciekawą aurę w okolicach jeziora. Często też intensywny rozrost hiacynta ogranicza dostęp światła, powietrza oraz składników odżywczych organizmom żyjącym pod wodą. Wraz z rozrostem tych roślin zauważalny jest postępujący w ostatnich latach proces wymierania rodzimych dla tego obszaru roślin wodnych.

Inle ma również duże znaczenie dla wodnego ptactwa, które otrzymuje tutaj schronienie i pożywienie. W okresach listopada i grudnia staje się również przystankiem dla migrujących ptaków.

Jezioro Inle daje również możliwość przeżycia plemieniu Intha, które zamieszkuje brzegi jeziora, a nawet jego powierzchnię. Mężczyźni tego plemienia zajmują się rybactwem. Niecodzienny styl wiosłowania tych rybaków znany jest niemal na całym świecie. Rybacy pływają stojąc na płytkich łodziach i wiosłują nogą poprzez owijanie stopy dookoła długiego wiosła. Taki sposób pływania jest praktyczny, ponieważ daje rybakom wolne ręce i umożliwia sprawne zarzucanie i wyciąganie sieci. Dodatkowym atutem jest pozycja stojąca dzięki której rybacy mają zdecydowanie większe pole widzenia niż przy pozycji siedzącej. Ma to duże znaczenie, ponieważ poruszanie się po jeziorze jest utrudnione przez liczne rośliny wodne oraz pływające plantacje.

Obserwując połowy ryb na Inle można zauważyć wiele specyficznych zwyczajów. Połów jest więc ciekawą atrakcją turystyczna tego regionu.

Ciekawą atrakcją jeziora Inle są również pływające plantacje. Możemy zauważyć tutaj w szczególności uprawy warzyw, owoców oraz kwiatów. Zbiory z tych upraw każdego dnia o poranku są przenoszone łodziami na targi odbywające się w przybrzeżnych miejscowościach. Często trafiają później do punktów w całym kraju.

Pływające plantacje są dużym fenomenem. Na początek tubylcy wyławiają z wody butwiejące elementy roślin oraz gleby. W połączeniu z bambusowymi tyczkami tworzą one konstrukcję dla pola plantacji. Umieszczenie plantacji na wodzie sprawia, że plony pozyskuje się przez cały rok. Są one zdecydowanie obfitsze i posiadają wiele walorów estetycznych i smakowych.

Niecodzienną atrakcją są również świątynie umieszczone na wodzie. Każda z nich znana jest zupełnie innych “atrakcji”. Mnisi zamieszkujący świątynie również starają się przyciągnąć turystów.

W pobliżu jeziora mieszka również wiele specyficznych, bardzo odmiennych od siebie plemion. Atrakcją turystyczną są m. in. kobiety o długich szyjach.

Jezioro Inle jest jednym z najbardziej specyficznych jezior całego świata, głównie ze względu na mieszkające na nim plemię.

Dodaj komentarz